Theorie

Om de praktijklessen goed te kunnen toepassen is kennis van voorrangsregels en verkeersborden vereist. Tevens inzicht om deze goed toe te kunnen passen. Deze kennis wordt getoetst in een zogenaamd theorie-examen dat door het CBR wordt afgenomen. Na het behalen van dit theorie-examen ontvangt u een certificaat. En dit certificaat moet u kunnen tonen als u een Tussen Tijdse Toets (dat is een “Praktijk- proefexamen” ) of een Praktijkexamen gaat doen.

U kunt zelf kiezen hoe u zich op het theorie-examen wilt voorbereiden. U kunt bij ons het theorieboek kopen en zelf aan de studie gaan en vervolgens trainen via proefexamens op internet of op CD. U regelt zelf het examen met het CBR op een datum en examenplaats die u schikt.

U kunt ook gebruik maken van een cursus via onze rijschool. Dit is één zaterdag en één avond. U krijgt alle lesstof op deze twee cursusdagen aangeboden en u maakt proefexamens. Op zaterdag is de lunch voor u geregeld. De cursus kost €99,- . Bij de lespakketten is deze cursus inbegrepen. U dient zelf aansluitend aan de cursus uw theorie-examen bij het CBR te reserveren. U kunt kiezen uit Utrecht, Amsterdam of Leusden. Het is te adviseren eerst naar een mogelijke datum voor uw theorie-examen te kijken alvorens de cursus te reserveren.